X
تبلیغات
رایتل

مرتبه
تاریخ : جمعه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1390


در تفسیر فیلم قوی سیاه با دو دید می توان به فیلم نگاه کرد. یکی هنرمندی که برای رسیدن به اوج در هنر همه چیز را فنا می کند، دچار سختیها و مشکلات روحی فراوان می شود، در تمرینات سخت و طاقت فرسا به جسم خود آسیب می رساند و در نهایت حتی جان خود را از دست می دهد و بهای رسیدن به اوج را با جان خود می پردازد. نینا بر خلاف مادرش که میان کار و زندگی، زندگی را انتخاب کرده است، (مادر نینا در صحنه ای به او می گوید من تو را انتخاب کردم و حرفه ام را رها کردم) زندگی را برای رسیدن به اوج قربانی می کند.

دید دیگر که قصد دارم در مورد آن صحبت کنم، نمایش تقابل نیروهای خیر و شر در وجود انسان است. نینا که در ابتدای فیلم دختری پاک و معصوم است که با ناپاکیها و پلیدیهایی که بسیاری به آنها دچارند میانه ای ندارد، برای به دست آوردن نقش ملکه قوها تا آنجا پیش می رود که پاکی و معصومیت خود را برای به دست آوردن این نقش قربانی می کند. این فیلم نشان می دهد که چگونه در تقابل نیروهای خیر و شر در وجود انسان، شر بر خیر غلبه کرده و در نهایت وجود انسان را تسخیر می کند. مانند داستان معروف دکتر جکیل و آقای هاید که در آن آقای هاید که سنبل نیروهای شیطانی درون شخصیت اصلی داستان است، بر نیمه خیر او (دکتر جکیل) غلبه کرده و شخصیت اصلی به آقای هاید تبدیل می شود و دیگر از دکتر جکیل اثری نمی ماند. در طول داستان قوی سیاه نینا با بحرانهای روحی و کشمکش میان خیر و شر وجود خود درگیر است و هر چه نیمه شر وجود او بیشتر بر او غلبه می کند دچار مشکلات روحی بیشتری می شود. در صحنه ای از فیلم او عروسکهای خود را که نماد پاکی و معصومیت بچگانه اوست، به سطل زباله می ریزد، یعنی بیشتر و بیشتر از نینای پاک و معصوم فاصله می گیرد و به نینای جاه طلب و منفی نزدیک می شود.

در این فیلم قوی سپید سمبلی از نیمه پاک و بی گناه، و قوی سیاه سمبلی از نیمه شر و گناهکار نیناست. او برای برای به دست آوردن نقش ملکه قوها تن به هر کاری می دهد و بسیاری از کارهای ممنوعه را تجربه می کند، به نیروهای شهوانی نهفته در وجود خود پرو بال می دهد، وحشیانه به مادر خود حمله می کند و هر چه بیشتر به شخصیت قوی سیاه نزدیک می شود. در یکی از صحنه های پایانی فیلم نینا پر سیاه رنگی از بدن خود بیرون می آورد که نشان می دهد او دیگر به قوی سیاه تبدیل شده است. نینایی که برای ایفای نقش قوی سیاه آماده می شد، با زنی که گمان می کرد لی لی بوده درگیر می شود و با تکه ای از آینه شکسته او را به قتل می رساند. پس از ایفای نقش قوی سیاه زمانیکه برای نقش قوی سپید خود را آماده می کرد، در می یابد که در حقیقت تکه آینه را در بدن خود فرو کرده است.در واقع این صحنه ها به طور سمبلیک نشان می دهند که قوی سیاه، قوی سپید را می کشد، به این معنی که نیروهای شر وجود او نیروهای خیر را از بین می برند.


طبقه بندی:
ارسال توسط ---

قالب وبلاگ