مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1392


برای مشاهده متن ترجمه به ادامه مطلب بروید.Someone Like You

یکی مثل توI heard
That you're settled down
That you
Found a girl
And you're
Married now

شنیدم که سر و سامون گرفتی
و دختری پیدا کردی
و ازدواج کردی


I heard
That your dreams came true.
Guess she gave you things
I didn't give to you
شنیدم که به رویاهات رسیدی
گمان کنم چیزهایی به تو داده که من به تو نداده بودم

Old friend
Why are you so shy?
Ain't like you to hold back
Or hide from the light
دوست قدیمی
چرا خجالت میکشی؟
تو این طوری نبودی که بخوای عقب بکشی
یا در تاریکی پنهان بشی

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over
بیزارم از اینکه یکدفعه و ناگهانی ظاهر بشم
ولی نمیتونستم دور بمونم، نمی تونستم با این احساسم بجنگم
امیدوار بودم که با دیدن چهره من به یاد بیاری
که برای من ماجرا تموم نشده


Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead."

مهم نیست
یکی مثل تو رو پیدا می کنم
برات فقط آرزوی بهترینها رو دارم
خواهش می کنم من رو فراموش نکن
یادم میاد که گفتی
"گاهی عشق دوام پیدا می کنه
ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه."


Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead,
Yeah

گاهی عشق ادامه پیدا می کنه
ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه،
آره


You know how
The time flies
Only yesterday
It was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze
Bound by the surprise
Of our glory days

تو میدونی زمان چطور میگذره
انگار همین دیروز بود
که با هم بودیم
ما در یک مه تابستانی با هم به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم
غرق شگفتی از روزهای
درخشان و شادمون بودیم


I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over, yeah

بیزارم از اینکه یکدفعه و ناگهانی ظاهر بشم
ولی نمیتونستم دور بمونم، نمی تونستم با این احساسم بجنگم
امیدوار بودم که با دیدن چهره من به یاد بیاری
که برای من ماجرا تموم نشده


Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead"

مهم نیست
یکی مثل تو رو پیدا می کنم
برات فقط آرزوی بهترینها رو دارم
خواهش می کنم من رو فراموش نکن
یادم میاد که گفتی
"گاهی عشق دوام پیدا می کنه
ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه."


Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
And memories made.
Who would have known
How bittersweet
This would taste
هیچ چیز قابل مقایسه نیست
با نگرانیها یا دلواپسی ها
افسوسها یا اشتباهات
و با خاطراتی که داشتیم.
کی میدونست
که  ماجرا
این طور تلخ و شیرین میشه؟


Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead"

مهم نیست
یکی مثل تو رو پیدا می کنم
برات فقط آرزوی بهترینها رو دارم
خواهش می کنم من رو فراموش نکن
یادم میاد که گفتی
"گاهی عشق دوام پیدا می کنه
ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه."


Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead"
مهم نیست
یکی مثل تو رو پیدا می کنم
برات فقط آرزوی بهترینها رو دارم
خواهش می کنم من رو فراموش نکن
یادم میاد که گفتی
"گاهی عشق دوام پیدا می کنه
ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه."


Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead


گاهی عشق ادامه پیدا می کنه

ولی گاهی فقط باعث رنجش میشه
طبقه بندی:
ارسال توسط ---

قالب وبلاگ