X
تبلیغات
رایتل


بیشتر افراد وقتی لامپ برقی می سوزد بلافاصله آن را دور می اندازند. در اینجا تصاویری می بینیم که در آن افراد خلاق با لامپهای برق سوخته و بدون استفاده اشیای بسیار زیبا و کاربردی ساخته اند. 


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری

بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


بازیافت لامپ برقهای سوخته و تبدیل آنها به وسایل زیبا و دکوری


طبقه بندی:
ارسال توسط ---

قالب وبلاگ